miercuri, 3 noiembrie 2010

Privilegii si imunitati ale parlamentarilor europeni

Imunitatea parlamentară protejează mandatul în sine, motiv pentru care este considerată a avea un caracter obiectiv.
Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază:
(a) pe teritoriul naţional, de imunităţile recunoscute membrilor Parlamentului propriei ţări;
(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenţie sau urmărire penală.
Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât şi la întoarcere.
Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict şi nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.
Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetaţi, reţinuţi sau urmăriţi datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcţiilor lor.
În exercitarea competenţelor sale în ceea ce priveşte privilegiile şi imunităţile, Parlamentul se preocupă în special de conservarea integrităţii sale ca adunare legislativă democratică şi de asigurarea independenţei deputaţilor în îndeplinirea atribuţiilor care le revin.

Inceputul mandatului parlamentarilor europeni

În urma alegerilor pentru Parlamentul European, Preşedintele invită autorităţile competente din statele membre să comunice Parlamentului, în cel mai scurt timp, numele deputaţilor aleşi, pentru ca aceştia să poată participa la lucrările Parlamentului încă de la deschiderea primei şedinţe de după alegeri.
În acelaşi timp, Preşedintele le atrage atenţia acestor autorităţi cu privire la dispoziţiile pertinente din Actul din 20 septembrie 1976 şi le invită să ia măsurile necesare pentru a evita orice incompatibilitate cu mandatul de deputat în Parlamentul European.
Orice deputat a cărui alegere este notificată Parlamentului trebuie să declare în scris, înainte de a participa la lucrările parlamentare, că nu deţine o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. După alegerile generale, această declaraţie trebuie făcută, în măsura posibilului, cu cel mult şase zile înainte de şedinţa constitutivă a Parlamentului. Orice deputat participă la lucrările Parlamentului şi se bucură de exercitarea deplină a drepturilor în Parlament şi în organele acestuia atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, cu condiţia să fi efectuat în prealabil declaraţia menţionată anterior.
Pe baza unui raport al comisiei competente, Parlamentul procedează în cel mai scurt timp la verificarea prerogativelor şi statuează asupra validităţii mandatului fiecărui membru nou ales, precum şi în privinţa eventualelor contestaţii formulate în conformitate cu dispoziţiile Actului din 20 septembrie 1976, cu excepţia celor întemeiate pe legislaţia electorală naţională.
Raportul comisiei competente se întemeiază pe comunicarea oficială, de către fiecare stat membru, a rezultatelor electorale în ansamblul lor, cu precizarea numelui candidaţilor aleşi, precum şi a eventualilor supleanţi în ordinea clasării rezultate în urma votului.
Pe baza unui raport al comisiei competente, Parlamentul se poate pronunţa în orice moment asupra oricărei contestaţii referitoare la validitatea mandatului oricărui membru al său.
În cazul în care numirea unui deputat are loc ca urmare a retragerii candidaţilor care figurează pe aceeaşi listă, comisia competentă cu verificarea prerogativelor se asigură că renunţarea se face în spiritul şi în litera Actului din 20 septembrie 1976, precum şi în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul PE.
Comisia competentă trebuie să se asigure că orice informaţie care ar putea aduce atingere exercitării mandatului unui deputat în Parlamentul European sau ordinii de clasare a supleanţilor este comunicată în cel mai scurt timp Parlamentului de către autorităţile statelor membre sau ale Uniunii, cu menţionarea datei de la care aceasta produce efecte în cazul unei numiri.
În cazul în care autorităţile competente ale statelor membre iniţiază o procedură care ar putea conduce la invalidarea mandatului unui deputat, Preşedintele le solicită o informare periodică privind stadiul acesteia. Preşedintele trebuie să sesizeze în legătură cu aceasta comisia competentă, la propunerea căreia Parlamentul se poate pronunţa.

joi, 16 aprilie 2009

Membrii Biroului Electoral Central organizat pentru alegerile europene din 7 iunie 2009

Judecători

ALIXANDRI VASILE


Preşedinte

SIMONA CAMELIA MARCU


Locţiitor

IOANA IACOB


DRAGOŞ BĂRCĂNESCU


GEORGETA TEODORESCU


Autoritatea Electorală Permanentă


OCTAVIAN OPRIŞ


Preşedinte

ANA MARIA PĂTRU

Vicepreşedinte

MARIAN MUHULEŢ

Vicepreşedinte

Reprezentanţii partidelor care au membri în Parlamentul European

CRISTIAN ENE

Partidul Democrat-Liberal

NICOLAE VASILESCU

Partidul Social Democrat

MIHAIL MARIUS BĂLĂŞESCU

Partidul Naţional Liberal

ZSUZSÁNNA PÉTER

Uniunea Democrată Maghiară din România

marți, 14 aprilie 2009

Candidatii independenti la alegerile pentru Parlamentul European 7 iunie 2009

1.


BĂSESCU ELENA


24.04.1980


Economist


Consilier ec.

1.


ABRAHAM PAVEL


21.10.1948


Jurist


Profesor universitar

Lista candidatilor PRM la alegerile pentru Parlamentul European 7 iunie 2009

Partidul Romania Mare

1.


VADIM-TUDOR CORNELIU


28.11.1949


Ziarist


Preşedinte PRM2.


BECALI GEORGE


25.06.1958


Tehnician


Om de afaceri3.


TĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN


19.07.1965


Medic


Medic4.


MIHĂESCU EUGEN GRIGORE


24.08.1937


Artist plastic


Grafician5.


BĂLAN ANGELA-MIHAELA


22.08.1950


Profesor


Director liceu6.


AVRAM DUMITRU


03.07.1946


Ziarist


Realizator SRR (Radio)7.


ZAMFIRESCU DAN-DUMITRU


01.11.1953


Economist


Consilier8.


MOLNAR ŞTEFAN-SILVIU


20.10.1969


Licenţiat în istorie


Jurnalist9.


IONESCU SMARANDA-EUGENIA


07.03.1939


Filolog, jurist


Profesor universitar10.


ŞERBĂNOIU CONSTANTIN- DILLY


12.02.1948


Economist


Pensionar11.


LUNGU RUXANDRA- GEORGETA


11.09.1961


Jurist


Administrator unic12.


SUIAN PAVEL-GAVRIL


04.11.1940


Jurist


Secretar general SOCERG13.


VULPOIU DOREL


05.11.1972


Economist


Director14.


ODOR DUMITRU


07.08.1952


Economist


Consultant financiar15.


FULGA MARIAN


30.08.1968


Avocat


Avocat16.


FIŢION GHEORGHE


16.11.1944


Economist


Economist17.


IRIMIA OPREA


16.02.1955


Inginer


Inginer18.


TOMOIOAGĂ MARGARETA-ANCA


18.03.1986


Jurist


Masterand19.


ROMOŞAN IOAN-DOREL


26.07.1959


Jurist


Avocat20.


PETRE MARTA-SIMONA


06.03.1966


Avocat


Avocat21.


BADEA ANDREI-ALEXANDRU


16.03.1986


Economist


Director general22.


MUHA IOAN


01.06.1956


Jurist


Ofiţer rezervă23.


VĂLEANU ALIN


27.01.1976


Profesor


Director24.


POPOVICIU REMUS-FLORIN


28.05.1951


Doctor


Doctor25.


BOŞCA GRIGORE


18.11.1953


Jurist


Lector universitar26.


TRUICĂ GABRIELA


02.09.1934


Profesor


Pensionar27.


POPESCU DUMITRU-SORIN


04.06.1948


Ziarist


Ziarist28.


ROMAN SIMONA


30.05.1972


Economist


Profesor29.


OLTEANU LAURA


26.09.1970


Lector universitar


Lector universitar30.


TOMA MARIUS-LAURIAN


14.12.1980


Economist


Administrator31.


OFILEANU VASILE


12.03.1946


Profesor


Profesor32.


CRIŞAN EMIL


15.08.1957


Inginer


Inginer33.


DIACON VASILE


25.09.1951


Jurist


Consilier juridic34.


DRĂGHICI RALUCA-ALINA


03.07.1985


Masterand


Masterand35.


TĂLĂU GHIORGHE


08.02.1948


Profesor universitar


Profesor universitar36.


MARINESCU IRINEL


23.09.1968


Ziarist


Director37.


AMZA MĂRGĂRIT- CONSTANTIN


19.05.1956


Inginer


Administrator38.


SAMSON IONEL-CIPRIAN


11.01.1975


Economist


Director marketing39.


ADAM LUMINIŢA-PACHEL


22.02.1966


Inginer chimist


Manager40.


ŢÎRLEA DUMITRU- CONSTANTIN


03.07.1980


sfpo


sfpo consilier local41.


IBĂNESCU CONSTANTIN


17.05.1963


Inginer


Şef district LC42.


HUŢUL FLORIN


21.09.1967


Sociolog-psiholog


Profesor43.


PIŢIGOI IULIAN-CONSTANTIN


08.06.1984


Consilier financiar


Consilier financiar

Lista candidatilor PNTCD la alegerile pentru Parlamentul European

Partidul National Taranesc Crestin Democrat

1.


MILUŢ MARIAN-PETRE


29.12.1955


Inginer


Director general/ Preşedinte C.A.2.


MOIESCU EUGEN-ROMULUS


30.04.1961


Subinginer


Preşedinte C.A.3.


DIACONU ALECU-FLORIN


27.05.1966


Economist


Controlor trafic4.


ŞCHEAU MIRCEA-CONSTANTIN


30.11.1972


Inginer economist


Manager regional de vânzări5.


COMĂNESCU ANA


23.03.1955


Profesor


Profesor6.


CABA DORIN


23.09.1955


Avocat


Avocat7.


POPOVICI MARIUS MIRCEA CONSTANTIN
18.05.1946


Inginer


Administrator firmă

8.


TOADER VASILE


27.03.1958


Inginer


Director9.


TOMESCU OVIDIU-VINICIUS


12.11.1968


Regizor


Regizor10.


BEJAN ALEXANDRU


27.09.1985


Economist


Inspector asigurări11.


TĂNASE ANDREI-GEORGE


22.04.1986


Licenţiat în ştiinţe politice
Masterand12.


GUŢANU MIHAI


18.12.1968


Licenţiat în istorie şi arheologie
Şef birou turism

13.


BIRU CRISTIAN


18.08.1969


Licenţiat în litere


Scriitor14.


CRĂIŢĂ SANDU


18.04.1975


Inginer


Inginer15.


CRISTEA CLAUDIU-CONSTANTIN


03.08.1966


Inginer


Administrator companie16.


VULTUR IOAN-CRISTIAN


23.03.1979


Licenţiat în istorie-filologie
Director17.


CATRINOIU MATEI


02.10.1951


Avocat


Lichidator judiciar18.


FĂTU CONSTANTIN


27.11.1938


Profesor – Doctor


Profesor universitar

Doctor19.


MUREŞANU MIRCEA


17.07.1965


Inginer


Inginer20.


DUDUIALĂ GHEORGHE


24.08.1959


Inginer


Director21.


GALU COSMIN-RADU


02.01.1978


Jurist


Jurist22.


LEON DUMITRU


02.05.1947


Profesor


Pensionar23.


MOSCU ŞTEFAN


14.05.1956


Inginer diplomat


Director24.


PÂRVULESCU COSTIN


20.06.1978


Economist


Administrator firmă25.


GRIGOREAN COSTEL ILIE


16.09.1977


Jurist


Consilier juridic26.


PANAIT PETRE-ŞTEFAN


31.01.1945


Subinginer


Administrator firmă27.


MOLDOVAN GAVRILĂ


22.03.1958


Inginer


Administrator firmă28.


ŢAPLIUC FLORENTIN ADRIAN


31.03.1962


Inginer


Administrator firmă29.


ABABEI CONSTANTIN


11.04.1949


Profesor


Profesor30.


VLĂDULESCU DUMITRU


19.07.1960


Medic dentist


Medic dentist specialist31.


PÎRJOL GEORGE


12.06.1972


Medic veterinar


Medic veterinar32.


RĂDULESCU ANDREI DUMITRU


22.06.1975


Economist


Director general33.


LUCA ROMULUS


18.10.1981


Jurist


Avocat34.


PERNEŞ AMBROZIU - FELICIAN


15.07.1969


Inginer


Inginer35.


GHEORGHE BOGDAN-PETRIŞOR


09.11.1984


Licenţiat în inginerie alimentară
-

36.


MÂNDREA LAURENŢIU-MIHAI


07.05.1955


Inginer


Director37.


GAVRILESCU DAN DECEBAL


05.11.1956


Medic de familie


Medic de familie38.


TOMULEŢ CRISTIAN


24.12.1959


Inginer


Administrator firmă39.


COMĂNESCU IONUŢ EUGEN


14.04.1984


Jurist


Student40.


VAIDA-COTEANU CRISTIAN


14.08.1964


Profesor educaţie fizică şi sport
-

41.


MITEA MARIAN-VIRGIL


16.07.1985


Student


Student42.


POPESCU OCTAVIAN


01.05.1986


Economist
Referent bancar

43.


SÂRBA TANIA-GABRIELA


03.10.1985


Licenţiat în filosofie şi jurnalism
-

Lista candidatilor UDMR la alegerile pentru Parlamentul European 7 iunie 2009

Uniunea Democrata Maghiara din Romania

1.


TŐKÉS LÁSZLÓ


01.04.1952


Preot reformat


Episcop, deputat în Parlamentul European2.


WINKLER IULIU


14.03.1964


Inginer/economist


Deputat în Parlamentul European3.


SÓGOR CSABA


12.05.1964


Preot


Deputat în Parlamentul European4.


SZILÁGYI ZSOLT


29.07.1968


Politolog


Lector universitar5.


KOVÁCS PÉTER


22.05.1974


Politolog


Preşedinte executiv al U.D.M.R.6.


HORVÁTH ANNA


17.07.1973


Econimist, jurist


Avocat7.


ASZTALOS FERENC


16.05.1945


Profesor


Pensionar8.


LÁSZLÓ JÁNOS


01.03.1952


Inginer


Director General9.


BRASSAI ZSOMBOR


04.04.1971


Preot


Referent10.


DEMETER JÁNOS


18.01.1961


Medic veterinar


Vicepreşedinte CJ Covasna11.


BÓNIS ISTVÁN


01.05.1951


Medic stomatolog


Stomatolog12.


DÁVID LÁSZLÓ


18.07.1956


Dr. Inginer


Profesor universitar13.


LŐRINCZ CSILLA


04.10.1976


Jurist


Consilier pentru afaceri europene14.


FARAGO PETRU


06.11.1977


Inginer colegiu electromecanic
Deputat

15.


TISCHLER FERENC


26.11.1975


Economist


Director16.


ABRAM NOEMI


06.06.1968


Invăţătoare, comunicare socială
Director executiv

17.


CSÉP ÉVA-ANDREA


27.10.1976


Specialist în comunicare şi în relaţii publice
Marketing manager

18.


BOROS JÁNOS


24.01.1948


Inginer constructor


Director şi reprezentant al unei întreprinderi individuale19.


DEBRECZENI ALEXANDRU


27.09.1984


Politolog


Manager de proiect20.


SYLVESTER LAJOS


03.06.1934


Jurnalist


Ziarist21.


DÉNES ISTVÁN


21.08.1971


Inginer, economist


Administrator22.


DEÁK ZOLTÁN


27.11.1975


Profesor


Director23.


VÁNYOLÓS STEFAN-ALBERT
24.08.1950


Profesor


Profesor

24.


SÁNDOR KRISZTINA


15.06.1980


Jurnalist - politolog


Funcţionar economic25.


KRECSÁK-SZÖLLÖSI ADALBERT
30.03.1951


Inginer chimist


Viceprimar

26.


KERESKENYI GABOR


29.01.1980


Jurist


Viceprimar27.


FINNA ISTVÁN


02.04.1981


Geograf


Profesor28.


SOLOMON ADRIAN


04.03.1969


Economist


Preşedinte al Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova29.


SZELL LÖRINCZ


22.09.1977


Inginer


Director la DJT Hunedoara30.


BIRÓ ENIKŐ


04.08.1974


Avocat


Avocat31.


HALÁSZ FRANCISC


02.06.1959


Profesor


Inspector şcolar general adjunct32.


LAKATOS RÓBERT-ÁRPÁD


30.10.1968


Regizor film


Preparator universitar33.


GĂMAN MIHAI


06.11.1966


Jurist


Primar34.


KOVÁCS MATÉ


14.11.1978


Politolog, administraţie locală
Director

35.


CZIKA TIHAMÉR


07.11.1981


Jurist


Specialist relaţii publice36.


TORÓ TIBERIU


11.09.1957


Cercetător ştiinţific, fizician


Fără ocupaţie

37.


TONK GABRIELLA


03.11.1975


Psiholog


Referent38.


BÁLINT MARGIT


26.01.1982


Economist


Asistent în Parlamentul European39.


ORBÁN MIKLÓS


25.05.1983


Inginer agronom


Inginer agronom40.


OROSZ CSABA


24.12.1975


Economist


Director41.


MAGYARI LEVENTE


13.12.1982


Profesor de istorie


Organizator artistic42.


SZABÓ TAMÁS


16.02.1979


Economist


Inspector43.


BAKK MIKLÓS


14.06.1952


Inginer


Conferenţiar universitar